Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Graduat en ESO

Aquest curs preparatori de les oposicions de graduat en educació secundària prepara per a les proves lliures oficials per a majors de 18 anys de graduat en educació secundària a Catalunya.

Per aconseguir el teu títol, és obligatori saber anglès. En MasterD t'oferim completament gratis la preparació d'anglès al matricular-te.

Aquestes proves consisteixen a superar los àmbits: àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social.

Si l'alumne té aprovat alguna part no necessita examinar-se de tot. Els continguts del curs de graduat en educació secundària estan relacionats amb les diferents àrees i un llibre d'exercicis d'anglès.

 

FAQS Curs Graduat ESO per a Adults

Com Preparar la Prova Lliure de Graduat en Secundària?

En MasterD preparem els 3 grans àmbits en els quals es divideix aquest examen d'accés. Per a superar aquesta prova necessites coneixements lingüisticos de castellà i llengua estrangera, coneixements científics i tecnològics, i coneixements en ciències socials com a geografia i història.

Com Aconseguir el Títol d'Educació Secundària Obligatòria?

Per a aconseguir el títol d'ESO tens 2 opcions: Accedir de manera presencial a l'institut i superar tots els mòduls formatius aprovant totes les assignatures, o aquelles que et faltin per aprovar, o preparar les proves lliures d'obtenció del títol d'ESO.

Puc Convalidar Assignatures d'ESO ja Aprovades?

La resposta és si, la convalidació d'assignatures funciona per àmbits, en cas que vulguis convalidar algun, hauràs de demostrar que tens aprovades les assignatures que ho formen. Àmbit lingüístic: Llengua castellana, literatura i llengua estrangera. Àmbit científic: Matemàtiques, educació física, biologia, química, física i tecnologia. Àmbit social: Geografia, història, ciències socials, música, art i educació ètica.

Quant Costa Accés per a Graduat ESO?

El curs per a preparar les proves lliures de graduat en ESO costa entre 1.000€ i 3.000€. Dependrà dels serveis que es contractin i el temps de preparació.

¡Infórmate gratisy sin compromiso!

0034
Estudios mínimos: No requeridos

Comparte esta página: